ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: SMR.AF.100.0009.24Drukuj informację Ogłoszenie numer: SMR.AF.100.0009.24

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Aplikant lub Młodszy Strażnik

Miejsce pracy: Straż Miejska w Rybniku

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: wiele

Wydział: Straż Miejska w Rybniku

Data udostępnienia: 2024-05-06

Ogłoszono dnia: 2024-05-06

Termin składania dokumentów: 2024-05-19 00:00:00

Nr ogłoszenia: SMR.AF.100.0009.24

Zlecający: Arkadiuz Kaczmarczyk

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ukończone 21 lat,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • posiadanie nienagannej opinii,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o strażach gminnych, ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (w zakresie dotyczącym straży miejskiej),
 • znajomość topografii miasta oraz ogólna wiedza o Rybniku.
b. Wymagania dodatkowe:
 • zdolności organizacyjne i wysoka kultura osobista
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność i systematyczność
 • rzetelność i sumienność
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • dyspozycyjność
 • kreatywność
 • zaangażowanie
 • odporność na stres

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 poz. 1763 t.j.) w tym w szczególności:
 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 t.j.);
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

8.16%

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1)
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
 • kserokopia prawa jazdy w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
 • kserokopia książeczki wojskowej, potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nienagannej opinii (załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie (załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną (załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych w przypadku zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru (załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, w tym szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (załącznik nr 2)
 • Klauzula informacyjna – RODO (załącznik nr 3)

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-05-19 00:00:00
b. Sposób:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat  na stanowisko: aplikant lub młodszy strażnik” należy składać w terminie do 19 maja 2024 roku, bezpośrednio w siedzibie Straży Miejskiej w Rybniku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik.
 
 
 
 
 

VII. Informacje dodatkowe:

Inne informacje:
 1. Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Straży Miejskiej w Rybniku - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 3. Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Informujemy, iż  nieodebrana w ciągu miesiąca, od zakończenia procedury naboru, dokumentacja, złożona do celów rekrutacji zostanie zniszczona.
 5. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z osobami, które spełniły wszystkie wymogi formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Planowane zatrudnienie nastąpi w miesiącu czerwcu 2024 r.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

W załączniku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Błatoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-07 12:00:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Błatoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-07 12:03:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Błatoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-07 12:03:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
97 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony